Home

Hartelijk welkom op deze website!Hier vind je informatie over de meest gezonde leefstijl om vitaal en gezond 100 jaar oud te worden!

Ik ben een arts, die zich naast zijn mooie  werk als anesthesioloog in het NoordWest ziekenhuis richt op de toegepaste wetenschap van een lang en gezond leven.


Mijn passie voor dit gebied richt zich op  voedingsinterventies, vasten, autofagie, inspanningsfysiologie, lichaamsbeweging, slaap, emotionele/mentale gezondheid, invloed van toxische stoffen en diverse supplementen om de levensduur van de mens te verlengen (het ontstaan van chronisch degeneratieve ziekten uit te stellen) en tegelijkertijd de gezondheid en vitaliteit (kwaliteit van leven) te verbeteren.

Martin Bennis

Persoonlijke coaching??


“Wilt u door mij persoonlijk worden gecoacht naar een betere gezondheid?


Stuur mij een berichtje via de contact pagina in deze site en vraag naar de voorwaarden".Martin Bennis

leefstijl gids


Wat is leefstijlgeneeskunde?


Leefstijl omvat het geheel van voeding, beweging, ontspanning, slaap, reductie van blootstelling aan toxische stoffen en psychosociale ondersteuning en is van groot belang om gezond te zijn en te blijven. Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is duidelijk. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl verschillende onderzoeken dit al langer suggereren.


Leefstijlgeneeskunde = het onderzoek naar en de toepassing van leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg, als onderdeel van de geneeskundige behandeling van ziekten.


Het gaat om zorg gerelateerde én geïndiceerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie.


Factoren leefstijlgeneeskunde


Er is toenemend bewijs voor de toegevoegde waarde van leefstijlgeneeskunde op gezondheid, kwaliteit van leven en (zorg)kosten.


Onderzoek laat zien dat het succes van leefstijlgeneeskunde van verschillende factoren afhangt:


  • Personalisatie is van groot belang! Niet iedereen reageert hetzelfde op een voedings- of beweeginterventie.
  • Persoonsgebonden factoren (zoals verschillen in het soort en stadium van een ziekte) en contextuele factoren (zoals de werk- of privésituatie van iemand) bepalen mede wat een passende interventie is.
  • Leefstijlverandering is een blijvende gedragsverandering. Het vraagt veel tijd en aandacht.
  • Ook omgevingsaanpassingen zijn vaak nodig, aangezien onze omgeving veel invloed heeft op ons gedrag. Sommige aanpassingen kunnen mensen zelf maken, thuis of op het werk. Maar dat geldt lang niet voor alle aanpassingen.


Duurzame gedragsverandering is complex, kost tijd en vraagt om individuele steun en een ondersteunende omgeving