Vasten op de kinder intensive care

Intermitterend vasten bij pediatrische kritieke ziekte:

de eigenschappen en mogelijke gunstige effecten van een nacht vasten op de PICUHoewel er geen bewijs is voor de superioriteit van continue voeding boven intermitterende voeding, zijn in de meeste gevallen pediatrische intensive care units (PICU) kunstmatige voeding wordt continu toegediend gedurende 24 uur per dag. Tot nu toe waren onderzoeken op de PICU naar intermitterende voeding voornamelijk gericht op surrogaateindpunten zoals: voedingsinname en maag-darmklachten en geen enkele heeft de effecten van een verlengde vasten periode. Het is bewezen dat intermitterend vasten veel gezondheidsvoordelen heeft bij zowel dieren als menselijke studies. De waargenomen gunstige effecten zijn gebaseerd op meerdere metabole en endocriene veranderingen die ook van cruciaal belang worden geacht bij kritieke ziekten. Een belangrijk element is de overgang naar ketonlichaam metabolisme, dat onder andere bijdraagt ​​aan de stimulatie van verschillende cellulaire routes die betrokken zijn bij stressresistentie (neuro)plasticiteit en mitochondriale biogenese, en zou kunnen helpen de hersenfunctie te behouden. Ten tweede stimuleert de nuchtere toestand de activering van autofagie, een proces dat cruciaal is voor cellulaire functie en integriteit. Van de verschillende onderzochte strategieën voor intermitterend vasten, tijdgebonden voeden met een dagelijkse verlengde vastenperiode lijkt het meest haalbaar op de PICU. Bovendien, planning de vastenperiode 's nachts kan helpen om het circadiane ritme te behouden. Hoewel niet onderzocht, zijn dergelijke een strategie van intermitterend vasten gedurende de nacht kan het metabolische profiel, de voedingstolerantie en misschien zelfs gunstige effecten hebben op weefselherstel, reperfusieletsel, spierzwakte en de immuun reactie. Toekomstige studies moeten praktische implicaties onderzoeken bij ernstig zieke kinderen en de optimale duur van de vastenperiodes, die kan worden beïnvloed door de ernst van de ziekte en door de leeftijd.


Intermittent_fasting_in_paediatric_critical_illnes.pdf