Toekomstvisie

Visie op onze toekomstige noodzakelijke gezondheidszorg


Slanke, (fysiek en mentaal) actieve en niet rokende “matige” mensen, die leven in regelmaat met een goede nachtrust worden in het algemeen het oudst (en verouderen fysiologisch minder snel) met een goede kwaliteit van gezondheid. Als deze groep dan ook nog koolhydraatarm, glutenvrij intermitterend vast en biologisch gezond vetrijk eet, naar de sportschool gaat en veel water drinkt zal deze groep in Nederland makkelijk 100 plus gaan worden.

Kanker, diabetes 2, hartinfarcten, vaatlijden, gewrichtsslijtage, dementie en nog veel ander ziekten zijn tot op zekere hoogte te voorkomen. Zo'n tachtig procent van alle hart- en vaatziekten kan voorkomen worden door gezond te leven, zo blijkt uit studies van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Preventie, bewustwording en leefstijl interventies zijn echt de enige oplossing. Medicijnen, operaties, invasieve behandelingen, chemo en radiotherapie zijn belangrijk, maar moeten pas ingezet worden wanneer de preventie toch niet voldoende blijkt te zijn.

Willen we de allerbeste gezondheidszorg van de wereld en de meest gezonde populatie van de wereld, dan zullen op dit terrein nu stappen moeten gaan zetten!

 

Aanbevelingen

  • Het vak lichamelijke opvoeding moet op alle scholen (basis en voortgezet) worden uitgebreid met theoretische lessen over gezondheid en leefstijl. Echte lichamelijke opvoeding bestaat niet alleen maar uit één of twee uurtje in de gymzaal! De leefstijl kennis en bewustwording van de mogelijkheden om onze gezondheid daadwerkelijk op lange termijn te kunnen beïnvloeden zullen we op scholen moeten gaan verspreiden, bij de jeugdigen onderwijzen om het een toekomst te laten hebben.
  • Er moeten los van de ziekenhuizen of huisartsen posten “leefstijl gezondheidscentra” worden opgezet in het hele land voor preventie, advies en interventie.
  • We moeten een verplicht jaarlijks bevolkingsgezondheid onderzoek gaan instellen voor iedere burger. Waarom gaan we wel 2 keer per jaar naar de tandarts voor preventie en behandeling en doen we zoiets niet voor onze algehele gezondheid? Bij kinderen doen we dat tenslotte ook in de jeugdgezondheidszorg. Je zou bij zo’n onderzoek naar klachten, risicofactoren en medicijn gebruik moeten vragen en basaal lichamelijk onderzoek moeten doen, zoals gewicht, lengte, bloeddruk, pols en neemt wat bloed af voor bijvoorbeeld cholesterol, glucose, vitamine B12, vitamine D, hemoglobine. Dit moet dan plaatsvinden in zo’n leefstijl gezondheidscentrum. Op indicatie stuur je de mensen door naar de leefstijl interventie afdeling.
  • De leefstijl interventie afdeling is als onderdeel van het leefstijl gezondheidscentrum verantwoordelijk voor de “behandeling”. Hier worden mensen met behulp van persoonlijke gezondheidscoaches, leefstijl geneeskundigen, diëtisten, fysieke trainers, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werk middels een langdurige op de patiënt toegesneden leefstijl interventie begeleid.
  • Huisartsen en medisch specialisten moeten ook patiënten naar zo’n multidisciplinair leefstijl gezondheidscentrum kunnen verwijzen. Het is geen taak voor artsen om deze leefstijl interventie te begeleiden. 

Voor een gezonde toekomst van onze bevolking is dit alles van essentieel belang en het zal veel leed, zorg en kosten kunnen reduceren.