Inleiding

Inleiding


In 2016 kreeg ik (zie "Over deze site"), te maken met een onverklaarde vitamine B12 deficiëntie. En dat terwijl ik dacht zeer gezond te leven heeft deze vitamine B12 deficiëntie al vele jaren voordat ik er echt erg in kreeg zich langzaam gemanifesteerd. Mijn zenuwstelsel begon tekenen van uitval te vertonen en neurologen en gastro-enterologen hadden er echt geen enkele verklaring voor. Zo ben ik extra gemotiveerd gaan speuren naar mogelijke oorzaken hiervan en ben op zeer interessante feiten gestuit over gezondheid die ik  via deze site graag met u wil delen.

Ik heb vervolgens veel gelezen over gezondheid, voeding, ons microbioom en vasten in relatie tot ziektes en heb ik in samenvatting de belangrijkste leefstijl adviezen bij elkaar gezet in deze site, die naar mijn inzichten houdbaar zijn in het licht van de recente wetenschappelijke inzichten. Ik heb geprobeerd om in het enorme aanbod van gezondheidsinformatie het kaf van het koren te scheiden en de meer bewezen wetenschappelijke inzichten over te houden.

De komende 10 jaar zullen deze inzichten via de media ongetwijfeld langzaam maar zeker ook steeds meer gaan doordringen bij de overheid, instanties, artsen, diëtisten, voedingscentra en het publiek. Al zie je gelukkig  al wel dat er stappen gezet worden en initiatieven op gang komen in het land op dit gebied. Je hoort steeds vaker in bladen, internet en tv over leefstijl geneeskunde.

Vorig jaar is er bijvoorbeeld door TNO en het LUMC een overeenkomst gesloten voor het Nederlandse Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG : https://nilg.eu ). Dit centrum heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl geneesbare ziekten te beperken door de zorg van deze ziekten te veranderen van “care” naar “cure”. Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl een van de belangrijkste bouwstenen is in de genezende zorg van morgen, willen TNO en LUMC bijdragen aan de omslag van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Zij hebben een manifest opgesteld dat de Tweede kamer heeft doen besluiten om een motie aan te nemen waarin VWS wordt verzocht een onderzoek agenda voor Leefstijlgeneeskunde te ontwikkelen.

Ook zijn er door de gezondheidsraad  de officiële “Beweeg richtlijnen 2017” uitgebracht, die passen bij deze gezonde leefstijl.

Tevens zie je de markt er ook op inspringen. Zo kan je bijvoorbeeld bij supermarkten nu al diverse koolhydraat arme maaltijden kopen met rijst gemaakt van bijvoorbeeld bloemkool en zijn er al vele soorten pasta’s te koop van peulvruchten. Ook kan je pizza’s bestellen die een glutenvrije bodem hebben.

Toch gaat dit proces nog veel te langzaam, is er te weinig aandacht voor en moeten we op dit terrein dus meer initiatieven ondernemen. Bewustwording van al deze feiten en als gevolg daarvan een wijziging van onze leefstijl is de enige vorm van zorg die de wereld op het gebied van gezondheid echt kan helpen.

Indien wij allen de hieronder genoemde adviezen gaan opvolgen ben ik er van overtuigd dat de levensverwachting weer gaat oplopen tot wel boven de 100 jaar met daarbij een goede kwaliteit van leven. Op dit moment echter gaat de levensverwachting niet meer omhoog en is bijvoorbeeld in de USA deze al weer aan het dalen door massaal overgewicht (meer dan 65% van de bevolking!) de overmatige koolhydraat consumptie en alle degeneratieve ziekten op basis van een ongezonde leefstijl.

Vaak denken mensen dat een langer leven vooral een langere periode van ziekte inhoudt. Maar uit onderzoek blijkt dat we ook na ons negentigste of zelfs honderdste levensjaar volledig kunnen blijven functioneren zonder ziek te worden of anderszins af te takelen. Zo oud mogelijk worden is dus niet het doel, maar wel om zo lang mogelijk gezond te blijven. Om levenslustig en vitaal te blijven, tot op hoge leeftijd.