Inleiding

Inleiding


In 2016 kreeg ik zelf te maken met een onverklaarde vitamine B12 deficiëntie. En dat terwijl ik dacht redelijk gezond te leven! De vitamine B12 deficiëntie had zich al vele jaren voordat ik iets bemerkte geleidelijk  gemanifesteerd. Mijn zenuwstelsel begon tekenen van uitval te vertonen en neurologen en gastro-enterologen hadden er geen logische verklaring voor. Zo ben ik zelf gemotiveerd gaan speuren naar mogelijke oorzaken en ben op interessante feiten gestuit over gezondheid die ik graag via deze site met u wil delen.


Ik heb daarna veel gelezen over voeding, vasten, het microbioom, het viscerale vet, autofagie, beweging en slaap  in relatie tot gezondheid, het metabole syndroom en diverse chronische ziektes. Ik heb in samenvatting de belangrijkste leefstijl adviezen bij elkaar gezet op deze site, die naar mijn inzichten houdbaar zijn in het licht van de recente wetenschappelijke inzichten. Ik heb geprobeerd om in het enorme aanbod van gezondheidsinformatie het kaf van het koren te scheiden en de meer bewezen en logische wetenschappelijke inzichten over te houden.

Tijdens mijn zoektocht naar kennis ben ik op een aantal wetenschappers gestuit die zonder meer de kern van alle problemen van onze huidige epidemie van ziekten hebben blootgelegd: Dr. Robert Lustig, Dr. Rick Johnson en Dr. David Perlmutter. Met name de relatie met evolutionaire ontwikkelingen van de homo sapiens maken dat het allemaal heel logisch wordt.

De komende 10 jaar zullen deze inzichten via de media ongetwijfeld langzaam maar zeker ook steeds meer gaan doordringen bij de overheid, instanties, artsen, diëtisten, voedingscentra en het publiek. Gelukkig zie je al wel dat er stappen gezet worden en initiatieven op gang komen in het land op dit gebied. Je hoort steeds vaker in bladen, internet en tv over leefstijl geneeskunde. Ook de universitaire ziekenhuizen gaan steeds meer Leefstijl loketten opzetten. 

In 2018 is er door TNO en het LUMC  het Nederlandse Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde opgericht, Lifestyle4Health. Zij hebben een manifest opgesteld dat de Tweede kamer heeft doen besluiten om een motie aan te nemen waarin VWS wordt verzocht een onderzoek agenda voor Leefstijlgeneeskunde te ontwikkelen. Verder zijn er door de gezondheidsraad ondertussen officiële “Beweeg richtlijnen” uitgebracht, die passen bij deze gezonde leefstijl.


De markt zie je er ook wel een beetje op inspringen. Zo kan je bij supermarkten diverse koolhydraat arme maaltijden kopen met rijst gemaakt van bijvoorbeeld bloemkool en zijn er al vele soorten pasta’s te koop van peulvruchten of groentes. Ook kan je pizza’s bestellen die een glutenvrije bodem hebben of koolhydraatarm zijn. Toch gaat dit proces veel te langzaam, is er te weinig aandacht voor en moeten we op dit terrein veel meer initiatieven ondernemen. Bewustwording van al de op deze site genoemde feiten en als gevolg daarvan een wijziging van onze leefstijl is de enige vorm van zorg die de wereld op het gebied van gezondheid echt kan helpen.


Indien wij de hier genoemde adviezen gaan opvolgen ben ik er van overtuigd dat de levensverwachting verder gaat oplopen tot wel boven de 90 jaar met daarbij ook een goede kwaliteit van leven. Op dit moment echter gaat de levensverwachting niet meer omhoog en is bijvoorbeeld in de USA deze al weer aan het dalen door massale aanwezigheid van het metabole syndroom en overgewicht (meer dan 70% van de bevolking!), de gemaksmaatschappij, de overmatige suiker en koolhydraat consumptie en alle degeneratieve ziekten op basis van een ongezonde leefstijl.


Vaak denken mensen dat een langer leven vooral een langere periode van ziekte inhoudt. Maar uit onderzoek blijkt dat we met een gezonde leefstijl ook na ons negentigste of zelfs honderdste levensjaar volledig kunnen blijven functioneren zonder ziek te worden of anderszins af te takelen. Zo oud mogelijk worden is dus niet het doel, maar wel om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven. 

Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen door deze site op te zetten, artikelen te publiceren en lezingen te geven. Ook project Leefstijl dat ik in 2022 heb opgezet en begeleid was een mooi voorbeeld van wat een Intensieve leefstijl Interventie met chronische ziektes en vitaliteit kan doen.